คุณ เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานกรรมการ


ในปี 2558 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโดยทั่วไปยังไม่สดใส ทั้งเศรษฐกิจประเทศไทยและของทั่วโลก ทีมบริหาร ของบริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เข้าสู่สินค้าที่มี margin สูงขึ้น ทำให้บริษัทกำไรเติบโตสวนภาวะเศรษฐกิจ และมีแผนที่จะปรับสถานะบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดใหญ่ (SET) หวังว่าความพยายามและความ ทุ่มเทในการทำงานของทีมบริหารจะนำมาซึ่งความพอใจ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและในนามของบริษัท กระผมใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา