นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานกรรมการ


เศรษฐกิจมหภาคยังคงอยู่ในภาวะยากลำบากสำหรับการดำเนินงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคงจะมาจากสาเหตุหลักคือสงครามการค้าระหว่างประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด 2 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริการและจีน ยังคงดำเนินการอยู่ และยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงเมื่อใด ถึงกระนั้นฝ่ายการจัดการของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ได้ใช้ความสามารถและทุ่มเททำให้ยังรักษายอดขายและกำไรในระดับที่น่าพอใจ

แต่ผลกระทบกับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้นสูงกว่าผลจากการดำเนินงานมากนัก บริษัทจึงตัดสินใจนำสภาพคล่องส่วนเกินมากระจายเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยยุติธรรม ผมหวังว่าการตัดสินใจของบริษัทในครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นด้วยดี กระผมในนามตัวแทนของบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร ในการทุ่มเทกำลังความสามารถเพื่ออนาคตที่ดีของบริษัท และตลาดหุ้นไทยโดยรวม