บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9/8 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
ที่ตั้งคลังสินค้า 219/12-13 หมู่ที่ 6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิต จัดหา พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูป
เลขทะเบียนบริษัท 0107553000140
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 454,029,949
ทุนชำระแล้ว(หุ้นสามัญ) 412,811,723
โทรศัพท์ (662) 888-6800
โทรสาร (662) 888-7200
เว็บไซต์บริษัท www.gratitudeinfinite.co.th
อีเมล์ secretary@gratitudeinfinite.co.th